Gradivo

Strnjeni povzetki teoretičnih osnov fizike za srednje šole
Kazalo

Pričujoče pripeto gradivo se osredotoča na izpeljavo osnov fizike za srednje šole, brez pretiranega govoričenja in razlaganja, po principu Okhamove britve. Mišljeno je kot priročnik, ki se ga bo mogoče kdaj razširilo. Zapiski so razdeljeni po poglavjih. Skice niso moje avtorsko delo. V kolikor kršim kakšno avtorsko pravico glede skic, mi prosim sporočite, da jo umaknem (glej Kontakt). Gradivo ni lektorirano, zato se opravičujem za napake.

Gradivo sem zbrala in zapisala jaz. Menim, da ga je nesmiselno skrivati in zaklepati po raznih spletnih učilnicah (moodlih), saj ne gre za nobene skrivnosti. Arhimedovega zakona nisem dognala in zapisala jaz, tudi Newtonovih zakonov ne, … Znanje teh ljudi je last človeštva. Prepričana sem, da nobeno zares dobro delo ni bilo narejeno za denar, ampak iz entuzijazma ljudi.

Gradivo ni last nobene institucije (šole, ministrstva ali podobno). Namenjeno je tistim, ki jih fizika zanima. Ni narejeno po naročilu nobenega nadrejenega. Gradivo se brez mojega dovoljenja lahko uporablja samo za osebno rabo in nekomercialne namene, sicer je potrebno navesti vir.


Osnove

Gradivo je razvrščeno v pripetih .pdf datotekah v nekako najbolj smiselnem zaporedju.

Fizikalne količine in enote
Gibanje
Sile
Gibalna količina
Navor, vztrajnostni moment, vrtilna količina
Delo in energija
Tekočine
Toplota
Nihanje in nihala
Valovanje
Zvok
Svetloba
Električni tok
Električno polje
Magnetno polje
Magnetna indukcija
Elektromagnetno nihanje in valovanje
Elektroni - ioni
Atom
Atomsko jedro


Dodatno gradivo

Gradivo je namenjeno dijakom, bodočim študentom fizike, ki želijo temeljitelje spoznati pojme s katerimi se bodo pri študiju ukvarjali. Namenjeno je tudi fizikom, ki poučujejo na srednjih šolah in želijo osvežiti svoje področje znanja, saj na fakulteti pridobljeno znanje začne s časom bledeti. V tej kategoriji bodo prispevki nastajali v odvisnosti od časa in obremenjenosti.

Elementi fizikalnega polja
Pojem relativnost in izbrane vsebine [1]
Sistemi koordinat in razmik


Video gradivo

Video predavanja v nastajanju bom sproti objavljala na Vimeu, kot mi bo čas dopuščal. So strnjeni povzetki teoretičnih osnov.

Video gradivo[1]: Zahvala ITS Intertrade servisu, ki mi je “omogočil” nastanek tega gradiva, saj je menjava diska na boljšem računalniku pod garancijo, ki se ga ne smeš sam dotikati, pri njih trajala mesec dni, na slabšem pa nimam dovolj potrpljenja, da bi počela kaj drugega kot pisala.


Drugi viriEOF