Vaje

Saj poznate tisto ... Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
Kazalo

Računske naloge za srednješolsko fiziko, ki se nahajajo na pripetih .pdf datotekah v nadaljevanju te strani, so zbrane iz raznih virov. Njihovi avtorji so: Ivan Kuščer, Anton Moljk, Rudolf Kladnik, Hinko Šolinc, Aleš Iršič… Dijaki namreč uporabljajo različne učbenike. Vaje, ki so razvrščene po snovi, ki jo v posameznih letnikih učim, so namenjene za utrjevanje predelane snovi pri pouku fizike. Vaje večinoma rešujemo v šoli. V kolikor bi na portalu želeli še objavo rešitev, bi prosila za vašo pomoč pri njihovem zapisu.


1. letnik

Računske vaje iz pretvarjanja fizikalnih enot [1]
Računske vaje iz pretvarjanja fizikalnih enot [2] [R]
Uporaba osnovnih matematičnih operacij s pomočjo kalkulatorja
Utrjevanje pretvarjanja in merskih napak
Enakomerno gibanje - grafi
Enakomerno pospešeno gibanje - grafi
Računske naloge iz enakomernega gibanja
Računske naloge iz enakomerno pospešenega gibanja [1]
Računske naloge iz enakomerno pospešenega gibanja [2]
Računske naloge iz prostega pada in navpičnega meta
Računske naloge iz enakomernega kroženja
Računske naloge iz poglavja Sile [1]
Računske naloge iz poglavja Sile [2]
Računske naloge iz poglavja Sile [3]
Računske naloge iz navora sil in mehanskega ravnovesja
Računske naloge iz poglavja o Tlaku [1]
Računske naloge iz poglavja o Tlaku [2]
Računske naloge iz vzgona
Računske naloge iz zgradbe snovi
Računske naloge iz temperature
Računske naloge iz poglavja o Energiji
Nekaj nalog iz poglavij o delu in nihanju


2. letnik

Računske vaje iz harmoničnega nihanja [R]
Računske naloge iz poglavja o nihalih
Računske naloge iz poglavja o valovanju
Računske naloge iz poglavja o valovnih pojavih
Osnovne informacije o zvoku
Računske naloge o zvoku
Računske naloge iz Dopplerjevega pojava
Računske naloge iz stoječega zvočnega valovanja
Računske naloge iz geometrijske optike [1]
Računske naloge iz geometrijske optike [2]
Računske naloge iz električnega polja
Preverjanje znanja - optika
Preverjanje znanja - zvok


OEL

Računske naloge iz zgradbe snovi
Računske naloge iz električnega polja [1]
Računske naloge iz električnega polja [2]
Računske naloge iz električnega polja [3]
Računske naloge iz magnetnega polja [1]
Računske naloge iz magnetnega polja [2]


Matematika 1. letnik

Utrjevanje 1
Vaje - izrazi
Preverjanje znanja za 1. test
Preverjanje znanja za 2. test
Preverjanje znanja za 3. testPerfect practice makes perfect

EOF