illusion

Optika

April 2015 @ zf42


Skice so narejene v LaTeXu s pomočjo pst-optic.

Avtorica CSSS-ja je Lea Verou

Optika - preverjanje znanja

Lom svetlobe

Računske naloge:

Zrcala - Konkavno zrcalo

a > f

Zrcala - Konkavno zrcalo

a < f

Zrcala - Konveksno zrcalo

f < 0

Računske naloge:

Leče - Zbiralna leča

a > f

Leče - Zbiralna leča

a < f

Leče - Razpršilna leča

f < 0

Računske naloge:

Dodatek: