Vaje

Vaje

Saj poznate tisto ... Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
Računske naloge za srednješolsko fiziko, ki se nahajajo na pripetih .pdf datotekah v nadaljevanju te strani, so zbrane iz raznih virov. Njihovi avtorji so: Ivan Kuščer, Anton Moljk, Rudolf Kladnik, Hinko Šolinc, Aleš Iršič… Dijaki namreč uporabljajo različne učbenike. Vaje, ki so razvrščene po snovi, ki jo v posameznih letnikih učim, so namenjene za utrjevanje predelane snovi pri pouku fizike. Vaje večinoma rešujemo v šoli. V kolikor bi na portalu želeli še objavo rešitev, bi prosila za vašo pomoč pri njihovem zapisu.