Citati z razstave Nikola Tesla - človek prihodnosti

7 minutno branje Objavljeno:


Izvirnik objavljen na fiziki 12/9/2016

Razstava ob 160. letnici izumiteljevega rojstva - Ljubljana, Cankarjev dom, 11. april - 6. november 2016

[1] Prava trajnost

Živimo v dobi nedoumljivih tehničnih dosežkov, ki vodijo v vedno večje obvladovanje naravnih sil ter razvrednotenje časa in prostora. Čeravno ta razvoj pripomore k udobju, koristi in varnosti človeškega obstoja, ni usmerjen k pravi kulturi in razsvetljenstvu. Nasprotno, poguben je za ideale … Pravi razlog za padec narodov je nezmožnost človeštva, da reši DRUŽBENE, MORALNE in DUHOVNE probleme. Vse dokler boj za obstanek enačimo s preživetjem najmočnejšega, obstaja zdrav razvoj pod taktirko individualizma. Ko se začne reakcija, je posameznik izločen, izvirni trud in iniciativa sta zatrta ter ustvarjalne sposobnosti okvarjene, rasa postopoma drsi v barbarstvo in propade. Podoben konec grozi naši sedanji civilizaciji …


[2] Družbeni problemi

Vse dokler boj za obstanek enačimo s preživetjem najmočnejšega, obstaja zdrav razvoj pod taktirko individualizma. Ko se začne reakcija, je posameznik izločen, izvirni trud in iniciativa sta zatrta ter ustvarjalne sposobnosti okvarjene, rasa postopoma drsi v barbarstvo in propade. Podoben konec grozi naši sedanji civilizaciji …


[2.1] Obstoj

Izoblikovali smo se v več obdobjih neprestanega prilagajanja, zato se ne moremo korenito spremeniti brez nepredvidenih, po vsej verjetnosti pogubnih posledic.


[2.1.1] Varnost

Živimo v dobi nedoumljivih tehničnih dosežkov, ki vodijo v vedno večje obvladovanje naravnih sil ter razvrednotenje časa in prostora. Vendar ta razvoj, čeravno pripomore k udobju, koristi in varnosti človeškega obstoja, ni usmerjen k pravi kulturi in razsvetljenstvu.


[2.1.2] Energija

Naslednji veliki korak je bil narejen v prenosu energije z uporabo elektrike, kar je omogočilo prenos energije iz enega kraja v drugega brez prenosa materiala. Kar pa zadeva uporabo energije iz ambientalnega medija, korenitega napredka še nismo zasledili.

Naša dolžnost do prihajajočih generacij je, da jim zapustimo te zaloge energije nedotaknjene; vsaj do takrat, ko bomo izpopolnili procese bolj učinkovite kurilne vrednosti premoga. Zanamci bodo potrebovali gorivo veliko bolj kot mi.

Prizadevati si moramo za pridobivanje potrebne energije brez porabe materiala.

Uvedba sistema izmeničnega toka pri prenosu električne energije zaznamuje novo obdobje gospodarjenja z energijo, ki nam je na voljo s premogom.


[2.1.3] Prehrana

Verjamem, da si bo nekoč skupina znanstvenikov ločeno od znanstvenih ustanov zadala dokazati natančen vpliv sodobnih živil in današnjih prehranjevalnih navad na splošno človekovo zdravje.

Čeprav sem znanstvenik, močno verjamem v etične vidike vegetarijanstva in se strinjam z velikimi misleci preteklosti, da se naša civilizacija ne more dvigniti nad kolektivno klanje, imenovano vojna, dokler ne ukinemo klavnic, v katerih človek neprenehoma vodi vojno zoper nedolžne živali.


[2.2] Navade

Znanost je že izpopolnila materialne koristi te civilizacije do stopnje, ko bi morali vedno več svojih prizadevanj osredotočiti na povzdignjenje osebnega življenja in naravnih navad ljudi na višjo raven, da bi lahko polno uživali koristi našega strojnega napredka.


[2.2.1] Moč volje

Nekoč sem naletel na roman z naslovom Abafi (sin Abe) slovitega madžarskega pisatelja Josike v srbskem prevodu. Delo je nekako prebudilo mojo skrito moč volje in začel sem izvajati samonadzor. Na začetku so moji sklepi kopneli kot aprilski sneg, sčasoma pa sem premagal svoje slabosti in izkusil do tedaj neobčuteno zadovoljstvo – sledenja lastni volji. Polagoma mi je ta nepopustljiva umska vaja postala samoumevna. Sprva sem moral zatirati želje, sčasoma pa sta se želja in volja uravnotežili.


[2.2.2] Zmernost

Zmerna rekreacija, ki zagotovi pravo ravnovesje med umom in telesom ter najvišjo učinkovitost delovanja, je seveda je prva zapoved …

Vendar ne menim, da je priporočljivo strogo zatirati navade, ustaljene v več generacijah. Pametneje se je zavzemati za zmernost kot vzdržnost …


[2.3] Izumljanje

Napredek človeštva je ključno odvisen od inventivnosti. Gre za najpomembnejši plod človeškega kreativnega uma. Njegov skrajni cilj je popolna prevlada uma nad predmetnim svetom, izkoristek naravnih sil za potrebe človeštva. Izumitelj, ki je pogosto nerazumljen in nepoplačan, je postavljen pred težko nalogo. Vendar najde veliko zadovoljstva v prijetnem napenjanju uma in v védenju, da pripada tistemu izjemno privilegiranemu razredu, brez katerega bi bil človeški rod že zdavnaj izumrl v bridkem boju zoper neusmiljene elemente. Če govorim v svojem imenu, sem bil deležen že več kot polne mere tega izbranega zadovoljstva, tako polnega, da je bilo moje življenje dolga leta skorajda neprestan zanos.


[2.3.1] Opazovanje

Zaradi pritiska zaposlitve in nenehnega toka čutnih vtisov, ki prevzemajo našo zavest skozi vse portale znanja, je sodobna izkušnja v marsičem nevarna. Večina ljudi je tako zatopljena v opazovanje zunanjega sveta, da popolnoma zanemari dogodke v svoji notranjosti. Prezgodnjo smrt milijonov ljudi lahko v glavnem pripišemo temu razlogu. Celo tisti, ki ravnajo s previdnostjo, pogosto storijo napako, ko se izogibajo namišljeni nevarnosti in ignorirajo pravo.


[2.3.2] Metoda

Da bi bili v tem svetu uspešni, moramo opravljati najtežje delo. Truditi se je treba dan in noč ter se niti za trenutek ustaviti. Lažje poti ni. Temu načrtu sledim že več let. (KI 52, str. 32)

Današnji znanstveniki so matematiko zamenjali z eksperimenti in blodijo skozi eno enačbo za drugo, navsezadnje pa ustvarijo strukturo, ki nima nobene povezave z resničnostjo …


[2.3.3] Samota

Um je ostrejši in prodornejši v osamitvi in neprekinjeni samoti. Za razmišljanje ne potrebuješ velikega laboratorija. Izvirnost najbolj brsti v odmaknjenosti brez zunanjih vplivov, ki ohromijo ustvarjalni um. Osami se, to je skrivnost izumljanja. V osami se rodijo zamisli.


[3] Moralna vprašanja

Pravi razlog za padec naroda je nesposobnost človeštva, da razreši DRUŽBENA, MORALNA in DUHOVNA vprašanja. Vse dokler boj za obstanek enačimo s preživetjem najmočnejšega, obstaja zdrav razvoj pod taktirko individualizma. Ko se začne reakcija, je posameznik izločen, izvirni trud in iniciativa sta zatrta ter ustvarjalne sposobnosti okvarjene, rasa postopoma drsi v barbarstvo in propade. Podoben konec grozi naši sedanji civilizaciji …


[3.1] Zavest

Vedno se mi je zdelo, da je moja dolžnost brez strahu in ne glede na posledice izraziti resnico, ki jo odkrijem, v veri, da delo znanstvenika v nasprotnem primeru ni vredno tega imena. Zavedam se, da se številne od mojih zamisli ne skladajo z znanstvenimi nazori, vendar še vedno upam na priznanje, da krivda ni moja.


[3.2] Odgovornost

Najuspešnejši človek je srečen, ko ob koncu napornega dne lahko reče, da je po svojih najboljših močeh naredil vse za svojega bližnjega.


[4] Duhovni problemi

Tako kot materialni svet spoznavamo le, ko natančno imenujemo njegove pojave s posebnimi merili, velike ljudi odkrijemo tako, da njihova dela ocenimo s točnimi merili. Svet je napačno vzgojen, da občuduje vsak uspeh ter vsak začasen in pogosto nevaren uspeh spozna za veličino. Koliko mladih ljudi z zanosom sanja, da bi postali veliki osvajalci, nasilniki, ki jih imajo mnogi za velike, ne da bi uvideli, da so to negativne vrednote in da se veličina skriva v povsem nasprotnem.

Velik človek s svojim umskim darom in sposobnostmi presega druge ljudi, nabira ZNANJE ravno tako kot čebela med in odkriva NOVE RESNICE, vse to pa okrona z LJUBEZNIJO DO ČLOVEŠTVA, da bi mu pomagal razrešiti težave, ki pritiskajo nanj: STRAH, LAKOTO, NEZNANJE, BOLEZNI. Niso veliki tisti, ki človeka ponižujejo, temveč tisti, ki ga povzdigujejo in bogatijo njegovo DUHOVNO DEDIŠČINO ter s tem prispevajo k njegovi DUHOVNI SREČI.


[4.1] Resnično razsvetljenje

Najtežje je najti človeka, ki ima vse tri vrednote: ZNANJE, PRAVIČNOST in NESEBIČNOST.


[4.2] Prava kultura

Aristotel nas je učil, da v vesolju obstaja nepremična 'entelehija', ki vse poganja, njen glavni atribut pa je misel. Tudi sam sem prepričan, da je vesolje povezano tako v materialnem kot duhovnem pogledu. V vesolju obstaja neko jedro, iz katerega prihaja vsa energija, vsak navdih, in ki nas večno privlači: sam čutim njegovo moč in vrednost, ki jo oddaja v vesolje in ga s tem vzdržuje v skladnosti. Nisem prodrl v skrivnost tega jedra, vendar vem, da obstaja, in če mu želim dodeliti kakšen materialni atribut, tedaj mislim, da je to SVETLOBA. Ko pa ga poskušam razumeti duhovno, potem sta to LEPOTA in USMILJENJE. Kdor v sebi nosi to prepričanje, se počuti močan, delo ga veseli, saj se doživlja kot en ton v vsesplošni harmoniji.


[4.3] Ideali

Vsi moramo imeti neke ideale, ki vodijo naše vedènje in nam dajejo zadovoljstvo, vendar ne smejo biti materialni. Lahko so verski, umetniški, znanstveni, kateri koli, pomembno je samo, da delujejo kot nematerialna silnica.


Vir: Cankarjev domEOF